Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /storage/content/36/165836/mydesign.se/public_html/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152 Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /storage/content/36/165836/mydesign.se/public_html/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152 Om Mydesign |

Om Mydesign

Sidan visar upp lite vad My har gjort och gör. Det är blandad konst i alla dess former. Finns intresse till beställning är det bara att du hör av dig.

mydesign@mydesign.se

0709 50 52 06

My Olsson

 

My Olsson Infographic


Lite kort om My Olsson som Konstnär, Grafisk Designer, Art Director, UX/UI Designer, Visual Artist och person.

My var tre månader gammal när hon blev adopterad från Sri Lanka till Sverige. Redan som barn målade hon fantasifullt på alla möjliga underlag. Hennes föräldrar uppmuntrade henne att vara kreativ. Som tonårig vann hon flera målartävlingar som även de sporrade hennes kreativitet.

Innan hon fyllde tjugo år hade hon redan framgångsrikt sålt sina konstverk på tre olika utställningar. Hon behövde då bestämma sig om hon skulle fortsätta som konstnär eller skaffa sig en utbildning.

Från början läste hon psykologi, men bytte så småningom till medieteknikprogrammet på Blekinge Tekniska Högskola där hon tog magisterexamen i “Gestaltning i digitala medier”.

Under hennes utbildning hade hon chansen att jobba för SVT, och hennes magisterarbete gjorde hon åt Liljevalchs, Kulturskolan och Stockholms Kulturförvaltning.

I snart 15 år har My jobbat inom marknadsföring i roller som Grafisk Designer, Art Director, UX/UI Designer och Visual Artist för olika företag, inklusive en stor nordisk internetbank.

Känslan av att vilja uttrycka sig fritt konstnärligt ledde till att hon 2012 grundade sitt egna företag Mydesign.

Förutom att skapa fritt så utför hon genom Mydesign kunduppdrag som varierar från grafiska profiler till tatueringar eller beställningar av konstverk.

I hennes skapande låter hon inte stänga in sig varken tekniskt eller konstnärligt utan hon varierar materialen och experimenterar och testar gränser för olika medier.

I hennes verk arbetar hon därför ofta med kombinationer av bl.a. akvarell med blandteknink, akryl, olja, bläck, alcohol ink m.m.

För My är det viktigt att väva in bakomliggande psykologi i kreationerna, men det är du som betraktar som ser bilden utifrån din spegel.

Short about My Olsson as Artist, Graphic Designer, Art Director, UX/UI Designer, Visual Artist and person.

My was three months old when she was adopted from Sri Lanka to Sweden. As a child she painted imaginatively on every type of surface that was available to her. Her parents encouraged her to be creative. As a teen, she won several painting competitions which also helped boost her creativity.

Already before the age of twenty, she had sold her artwork successfully at three different exhibitions. She then had to decide whether to continue as an artist or to get a college education.

She initially studied psychology, but eventually switched to the media technology program at Blekinge Institute of Technology where she took a Master’s degree in “Digital media design”.

During her studies, she had the chance to work for SVT and she did her Master’s thesis for Liljevalchs, the Stockholm School of the Arts and Stockholm’s Cultural Administration.

For almost 15 years, My has worked in marketing as Graphic Designer, Art Director, UX/UI Designer and Visual Artist for various companies, including one major Nordic Internet Bank.

However, her need to express herself freely as an artist led her to found her own company Mydesign in 2012.

In addition to creating freely, she carries out customer orders through Mydesign that can vary from e.g. graphic profiles to tattoos and other pieces of artwork.

In her work, she does not allow herself to be technically nor artistically constrained but instead tries to vary materials and to experiment and test the boundaries of different media.
She therefore often uses combinations of e.g. watercolour with blend technique, acrylic, oil, ink and alcohol ink and so on in her creations.

For My, it is important to weave underlying psychology into her artwork. However, it is you, the observer, who will see an image based on your own reflections.

Mydesign instagram